Bernd Vorreiter

der Interim Manager


Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie IV - Elektromobilita. Název projektu: Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům pana Vorreitera.

 Jméno žadatele: Bernd Franz Vorreiter  

Termín realizace: 27. 3. 2020 - 29. 9. 2020

Způsobilé výdaje: 447 256,82 Kč

Dotace: 335 442,61 Kč

Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení elektromobilu za účelem přechodu podnikatele pana Vorreitera k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu, který slouží k podnikatelským účelům žadatele. Žadateli se díky této investici podařilo v prvním roce snížit své emise již o 20 procent, co se týče jeho podnikatelských cest.

 

Průkazná udržitelnost: Certifikát ISO pro ekologickou bilanci BMW i3

 

 

TÜV SÜD potvrzuje pro BMW i3 skleníkový potenciál po celou dobu životního cyklu, který je zhruba 30 až více než 50 procent menší než u srovnatelných konvenčních vozidel. Několik málo dnů před začátkem uvedení na trh dne 16. listopadu 2013 je nyní k dispozici nezávislými auditory vystavený certifikát ISO 14040/14044 pro ekologickou bilanci prvního čistě elektricky poháněného modelu BMW Group.          

 

 

BMW i3 podle něj dosahuje v plném rozsahu náročné cíle, nastavené při jeho vývoji, co se týká účinku na životní prostředí ve vztahu k jeho použitému materiálu, jeho výrobě, jeho užívání a jeho pozdější recyklaci. Ve svém prohlášení o platnosti pro produktovou ekologickou bilanci BMW i3 nyní potvrdil TÜV SÜD jak metody, tak i výsledky příslušných analýz. Ve srovnání s konvenčními automobily ve své velikosti a výkonu vykazuje BMW i3 takzvaný skleníkový potenciál snížený o hodnoty mezi zhruba 30 a více než 50 procenty.

 

 

Certifikát podle normy ISO není pouze zárukou jakosti pro BMW i3, nýbrž také potvrzením celistvého řešení nové značky BMW i pro udržitelnou individuální mobilitu. „Poprvé v historii BMW Group jsme pro nově koncipované vozidlo definovali cíle udržitelnosti již v rané strategické fázi pro celý řetězec tvorby hodnoty v produkci,“ vysvětluje Ulrich Kranz, Senior Vice President BMW i. „Od získávání surovin a výroby přes využití až po recyklaci je přitom hodnocen celý životní cyklus, aby byly zohledněny všechny ekologické aspekty. To, že tento postup a jeho výsledky byly nyní ověřeny neutrálním subjektem, ukazuje, že jsme se vydali na progresivní cestu,“ říká Kranz.

 

 

Certifikační řízení, které provedl TÜV SÜD Management Service GmbH, obsahoval detailní prověření dat použitých pro ekologickou bilanci BMW i3, procesu zhotovení a výsledků analýzy podle pevně stanovených kritérií. Ve svém závěru experti uvádí, že při zhotovení studie o ekologické bilanci byly splněny všechny požadavky normy ISO 14040/44 a metody, které přitom byly použity, odpovídají vědeckému stavu techniky. Rovněž byla potvrzena správnost všech vstupních dat a informací ohledně životního prostředí. Tudíž platí, že ekologická bilance BMW i3 splňuje i ta nejpřísnější mezinárodní měřítka.

 

 

Elektrický pohon, recyklované materiály a energeticky účinné výrobní procesy

 

 

Nejdůležitější plus v ekologické bilanci BMW i3 má přirozeně jeho elektropohon, jehož stupeň účinnosti je značně vyšší než u Otto nebo naftových motorů. Jestliže navíc zohledníme také ještě vznik elektřiny napájené do vysokovoltové baterie, vyplývá další prostor k optimalizaci ekologické prospěšnosti. Vysoký podíl recyklovaných materiálů a energeticky účinné výrobní procesy dále snižují vliv BMW i3 na životní prostředí. Skleníkový potenciál snížený o zhruba 30 procent je tak dosažen již při využívání energie z mixu elektřiny EU 25, který zohledňuje veškerou výrobu elektřiny v Evropské unii. Hodnota vylepšená o více než 50 procent oproti konvenčním automobilům vychází, jakmile je BMW i3 provozován výhradně obnovitelně vyráběnou energií, tedy například pomocí větrné nebo solární elektřiny.

 

 

Snížení takzvaného skleníkového potenciálu nebo stopy CO2 dokumentované v ekologické bilanci BMW i3 kromě toho vyplývá z velkého množství jednotlivých opatření, která nikdy předtím nebyla realizována se srovnatelnou důsledností, jak vysvětluje Ulrich Kranz: „Cíle udržitelnosti definované pro automobily BMW i mají během vývojového procesu stejnou důležitost jako například nákladová a hmotnostní kritéria. Neexistuje jediná součástka a jediný procesní krok, který jsme neprověřili a neprozkoumali naprosto přesně pod aspektem udržitelnosti. Tak jsme dospěli k mnoha inovativním řešením ukazujícím správnou cestu.“ Toto hledisko bude v budoucnu přeneseno i na jiné vozidlové projekty, aby se dále zintenzivnila již dlouho strategicky zakotvená angažovanost BMW Group ve věcech ekologické, ekonomické a sociální udržitelnosti.

 

 

Inovace zrealizované u BMW i3 sahají od jedinečné architektury LifeDrive s vnitřkem vozidla vyrobeného z plastu zpevněného karbonovými vlákny (CFK) a hliníkového podvozku k upevnění motoru, pojízdného ústrojí, vysokovoltové baterie jakož i crashových struktur až po mimořádné složení materiálu ve vnitřním prostoru. Kůže činěná výtažky z listů olivovníku, dřevo zušlechtěné způsobem šetřícím životní prostředí z certifikovaného pěstování v Evropě, jakož i viditelné použití přírodních vláken v oblasti přístrojové desky a obložení dveří umožňují prožití nového prémiového charakteru vyznačujícího se udržitelností.        Plasty použité v interiéru, jakož i termoplastické umělé hmoty exteriéru byly získány vždy z 25 procent své hmotnosti z recyklovaných materiálů nebo dorůstajících surovin.   

 

 

Co možná nejvyšší recyklační podíl a energeticky účinné výrobní procesy hrají i při použití hliníku a CFK důležitou roli k optimalizaci ekologické bilance. Komponenty BMW i3 z lehkých kovů se skládají z velké části z takzvaného sekundárního hliníku. Ten se nezískává z rud, nýbrž z roztavených výrobních zbytků, respektive recyklovaného materiálu a lze jej vyrobit s vynaložením energie menším až o 95 procent. Kromě toho přispívá i primární hliník, který se produkuje za použití obnovitelně vyráběné energie, k udržitelnosti BMW i3.

 

 

Při výrobě Life-modulu využívá BMW Group svou v automobilové branži jedinečnou kompetenci v oblasti průmyslové výroby CFK hned ve více ohledech na co možná nejudržitelnější výrobní procesy. Přibližně deset procent CFK použitého ve vnitřním prostoru vozidla se skládá z recyklovaného materiálu. V procesu vyvinutém speciálně pro automobily BMW i lze znovu zpracovat například odřezané zbytky vzniklé při výrobě součástí z CFK. Tím klesá potřeba surovin ze závodu na karbonová vlákna v Moses Lake (USA). Tam vzniká výchozí materiál pro všechny komponenty BMW i3 vyráběné z CFK. Energie, která je potřeba k výrobě karbonových vláken, se ze 100 procent získává z lokálně dostupné vodní energie.

 

 

Také elektřina pro výrobu automobilů BMW i v závodě v německém Lipsku pochází výhradně z obnovitelných zdrojů energie. K tomuto účelu byly poprvé v Německu v podnikovém areálu výrobce automobilů zřízeny větrné elektrárny pro přímé místní zásobování výroby elektřinou.

 

 

Quelle DU/cp